Srbija ispunila samo jednu preporuku za suzbijanje korupcije

Od preostale 23 preporuke, Srbija je deset delimično ispunila, a 13 nije ispunila, navodi se u izveštaju GRECO o petom krugu evaluacije stepena napretka Srbije u sprečavanju korupcije.

Na zadovoljavajući način ispunjena je samo preporuka 22 koja se odnosi na osnivanje tela odgovornog za evidentiranje i procenu vrednosti poklona i da vrednost povremenih poklona koje policijski službenici mogu da zadrže bude znatno smanjena, piše u izveštaju.

GRECO je zaključio da, kada je reč o najvišim izvršnim vlastima, postignut određen napredak u saradnji tela za borbu protiv kopcije i u proveri imovine i prihoda najviših funkcionera.

Nisu, međutim ispunjene preporuke koje se odnose na proveru integriteta ministara, šefova kabineta i savetnika pre njihovog imenovanja, i još nisu usvojeni planovi integriteta i kodeksi ponašanja, piše u izveštaju.

Takođe, nisu javno dostupne ni informacije o šefovima kabineta i savetnicima predsednika vlade i ministara i o njihovim nadležnostima.

Navodi se i da se Nacrt nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 2023. do 2028. godine, koja još nije usvojena, ne bavi prevencijom korupcije među nosiocima najviših izvršnih funkcija.

Nisu ispunjene ni preporuke koje se odnose na kontakte najviših zvaničnika sa lobistima, na ad hok otkrivanje sukoba interesa i na to da funkcioneri budu vezani ograničenjima nakon zapošljavanja.

Prema oceni GRECO, nisu preduzete mere da se institucijama nadležnim za borbu protiv korupcije obezbede adekvatni ljudski resursi, kao ni koraci ka ukidanju imuniteta najviših funkcionera za korupciju, proširenju nadležnosti tužilaštva na takve funkcionere, uključujući i predsednika.

Kada je reč o organima za sprovođenje zakona, određeni napredak je prema oceni GRECO postignut u ograničenom broju oblasti, kao što su usvajanje Kodeksa policijske etike. Kao pozitivan korak ocenjuje se i uvrštavanje zaštite uzbunjivača među obavezne teme policijske obuke.

U izveštaju piše da Srbija nije usvojila nijedan strateški dokument o sprečavanju korupcije u policiji i izražava očekivanje da će Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima, koji je još u izradi, obezbediti i transparentnije i otvorenije konkurse i imenovanja na najviša mesta u policiji.

Prema oceni GRECO, u Srbiji još uvek ništa nije učinjeno ni u pravcu redovne provere integriteta policijskih službenika, nadzora njihovih sporednih aktivnosti i edvidentiranja nedoličnog ponašanja, kako bi se osiguralo da istrage pritužbi protiv policije budu nezavisne i transparentne.

U izveštaju se zaključuje da će biti potrebno da Srbija u narednih 18 meseci postigne dalji napredak i poziva šef delegacije Srbije u GRECO da dostavi dodatne informacije o sprovođenju preporuka do 31. decembra 2025. godine.

Izveštaj GRECO, koji je objavljen 4. jula, usvojen je na 97. plenarnom sastanku te organizacije sredinom juna u Strazburu.

.N.T.
Novine Toronto, broj 
1928
Toronto 
05. Jul 2024.