Vlast u Srbiji ne nudi rešenja za glavne probleme izbornog procesa

On je rekao da Crta već dugo govori o tome koliko je vremena potrebno da se počne sa realizacijom ODIHR preporuka, ali da sa jedne strane "nekako uvek proleti vreme i uvek bude kasno za suštinske promene", a sa druge strane sve ono što je predstavila Vlada Srbije kao dostignuća u realizaciji ODHIR preporuka - zaobilazi suštinu problema.

"To je pitanje biračkog spiska, odsustvo kažnjivosti za krivična dela koja su se desila u izbornom procesu, pritisci na birače, medijska neravnopravnost. Dakle svega drugog ima, ali nema pomaka ili predloga na ovim ključnim problemima i zbog toga vlada neizvesnost šta će se to desiti i da li ćemo krenuti u ozbiljnu realizaciju ODIHR preporuka", objasnio je Dimitrijević.

Prema njegovim rečima, poverenje u sam proces rada na preporukama je dosta narušeno upravo zbog toga što taj proces nije bio transparentan.

"Nismo imali dovoljno informacija o tome šta radi radna grupa za realizaciju ODIHR preporuka, dokle se stiglo, kakvi su planovi i šta dalje", istakao je on i dodao da su građani i dalje u fazi čekanja šta će reći vlast.

Dimitrijević je dodao da se u ovako kratkom roku može osnovati komisija i napraviti plan rada za reviziju biračkog spsiak, a da se uporedo sa time dodatno unapredi i poveća transparenost samog biračkog spiska, što konkreno znači objavljivanje informacija o adresama i stanju biračkog spiska, po domaćinstvima.

Kako kaže Dimitrijević to znači da se utvrdi stanje broja birača po adresama i domaćinstvima kako bi svaki vlasnik stana mogao da vidi koliko ima prijavljenih birača u njegovoj nekretnini i da shodno tome bude u prilici da pokrene neki postupak, ako to stanje ne odgovara realnosti.

.N.T.
Novine Toronto, broj 
1910
Toronto 
16. April 2024.