<% Dim NaslovStrane, Title1 NaslovStrane = "SA NASLOVNE STRANE" Title1 = "Vesti sa naslovne strane - Front Page News" %> Novine broj <% =(intBroj) %> - <% =(Title1) %> - Novine Toronto
<% =(NaslovStrane) %>

Broj <% =(intBroj) %>, <% =(strDatum) %>