Provincijski budžet predviđa značajan deficit

Toronto, 
29. Mart 2024.
Novine Toronto, broj 
1905

Ontarijski ministar finansija Piter Betlenfalvi je u utorak izložio provincijski budžet i najavio ulaganje u stanovanje, puteve i javne usluge, bez povećanja poreza.

Kako je istakao, ove investicije pokazuju na posvećenost vlade da provincija nastavi da se gradi, uz zadržavanje razboritog, ciljanog i odgovornog pristupa javnim finansijama.

Iako je prethodni budžet predviđao da će biti ostvaren skromni suficit, to se nije dogodilo, i sada se predviđa da će se deficit Ontarija uvećati preko tri puta i da će u 2024/25. godini biti 9,8 milijardi dolara. To je posledica usporavanja privrednog rasta i nižih poreskih prihoda.

Povratak u balans se ne očekuje pre 2026/27. godine, odnosno do sledećih izbora.

Provincija ovim budžetom predviđa 205,7 milijardi dolara na ime prihoda, a 214,5 milijardi dolara za potrošnju.

Rast potrošnje podstiče preko šest milijardi dolara za isplatu radnicima u javnom sektoru, prošle i ove godine, nakon što je provincijski zakon o ograničenju plata proglašen neustavnim. Takođe, produžetak važenja odluke o smanjenju poreza na gas i gorivo donosi manje prihoda u budžet. Izgledi za ekonomski rast su se značajno umanjili tokom prošle godine, pa se očekuje da će BDP usporiti na 0,3 odsto u ovoj godini, ali i da će inflacija pasti na 2,6 odsto.

Najviše će biti izdvojeno za zdravstvo, 75,6 milijardi dolara, u šta se uračunavaju dodatne dve milijarde dolara, u naredne dve godine, za tuđu negu i negu u zajednici, fond od 200 miliona za sportsku i rekreativnu infrastrukturu i više novca za terapiju autizma. Zbog nedostatka porodičnih lekara provincija planira da na Univerzitetu Jork u Torontu osnuje fakultet fokusiran na porodičnu medicinu, a za ublažavanje velikog nedostatka medicinskih sestara biće uloženo dodatnih 128 miliona dolara za podsticanje obrazovanja osoba ovog profila.

Budžetom je planirano veliko povećanje izdvajanja za poboljšanje pristupa brzom internetu, dok je za velike infrastrukturne projekte, poput izgradnje autoputeva, bolnica i škola u narednoj deceniji, namenjeno 190,2 milijarde dolara.

Pored produžetka odluke o smanjenju poreza na gas i gorivo, pomoć porodicama da pokriju uvećane troškove ogleda se i kroz subvencije na račune za struju, kojima će biti obuhvaćeno više stanovnika. Provincija će proširiti i pristup programu sistema garantovanog godišnjeg prihoda, što će značiti pomoć za oko stotinu hiljada starijih lica godišnje, a modernizovanje sistema auto osiguranja omogućiće snižavanje premija.

Posebno mesto dobili su planovi za stambeno zbrinjavanje, kroz pomoć opštinama za izgradnju infrastrukture. Pored toga, dozvoljava se šire uvođenje poreza na prazne kuće, koje trenutno postoji samo u Torontu, Otavi i Hamiltonu. Posebno se pominju i viši porezi za prazne stambene objekte u stranom vlasništvu.

Sa druge strane, biće dozvoljeno smanjenje stopa poreza na imovinu na nove namenske stanove za izdavanje, kojima bi trebalo da se poveća izgradnja većeg broja takvih stanova. Cilj je izgradnja 1,5 miliona novih stambenih prostora do 2031. godine, ali brojke pokazuju da se zaostaje za planovima.