Ubuduće loto dobitnik mora da zna da odgovori na neka pitanja

Toronto, 
28. Jun 2024.
Novine Toronto, broj 
1927

Po pravilima koja važe u lutriji i ostalim igrama na sreću, dobitnik nagrade od preko hiljadu dolara mora da zna da odgovori na neka pitanja. Jedno od njih je i to gde je kupio srećku, pošto je prema OLG-u, njihov glavni prioritet da nagrada ode u prave ruke, odnosno pravom vlasniku dobitnog tiketa.

Ukoliko osoba koja se pojavi sa dobitnim tiketom ne zna, ili ne može da se seti kada i gde je loz kupljen, nagrada ostaje pod znakom pitanja.

Upravo kroz ove muke prolazi Rirong Džou iz Markama. On je kupio loto tiket u aprilu 2023. godine i tek nekoliko meseci kasnije je otkrio da se radi o dobitnom tiketu. U oktobru je podneo zahtev Korporaciji za lutriju i igre na sreću za preuzmanje svog dobitka, ali do sada nije uspeo u tome.

Posle intervencije CTV News-a, dobio je informaciju da je njegov ček obrađen i da će mu uskoro biti poslat poštom. Inače, radi se o dobitku od nešto malo preko hiljadu dolara.

U Korporaciji insistiraju da za svaki tiket znaju gde je i kada prodat, a samo nedostaje ime kupca, osim kada se prodaja vrši onlajn. U tom slučaju je osoba registrovana u sistemu i obaveštenje o dobitku mu šalje direktno.

Preporuka je da se pri kupovini lutrije sačuva račun, jer on služi kao dokaz gde je i kada kupljena. Takođe, insistira se da na tiketu ne bi trebalo ništa da se piše, sem svog imena, jer to može usporiti proces dobijanja nagrade.