Veštačka inteligencija za vladine operacije

Toronto, 
05. Jul 2024.
Novine Toronto, broj 
1928

Predsednica Odbora za trezor Anita Anand je, na sastanku sa stručnjacima u Gatinou, najavila da federalna vlada razvija novu strategiju veštačke inteligencije za vladine operacije. Ona ističe da će strategija pomoći da vlada bude efikasnija u obezbeđivanju boljih usluga građanima.

Ova inicijativa podrazumeva i uspostavljanje posebnog odeljenja za prekvalifikaciju državnih službenika.

Federalna vlada je već počela uključivanje veštačke inteligencije u svoj rad, i to na mnogo različitih načina.

Pored vlade, osam privatnih organizacija je potpisalo dobrovoljni federalni kodeks ponašanja za veštačku inteligenciju. Između ostalih, tu su Masterkard, Lenovo i kvebečko udruženje trgovaca nekretninama.